Newsletter
|
Jan 8, 2024
|
min read

50% reduksjon i avvik på forventet tilvekst. For godt til å være sant?

Erlend Torgnes

Vi har tidligere fremhevet den potensielle verdien av Bioplan’s kortsiktige anbefalinger. Disse anbefalingene er avhengig av gode biologiske estimater. Vi har nå fått dypere bekreftelse på nøyaktigheten til Bioplan's kortsiktige vekst-, dødelighets- og biomasse-estimeringsmodeller i Bioplan med en kunde og kan nå vise til ganske store forbedringer mot standardmodellene som typisk blir brukt (f.eks. EGI, SGR, Skretting) .Benchmarkingen av våre vekst-, dødelighets- og biomasse-estimeringsmodeller ble gjort ved å ta èn og èn merd og estimere tilvekst, dødelighet og biomasseendring for 50 dager fram i tid. En kan i grafen under se hvordan vi estimerer biomasse for hver dag framover med hhv. Bioplan (gul linje), en standard vekstmodell (rød linje) sammenlignet med faktisk vektutvikling (hvit linje).

Vi gjentok så denne prosessen for 150 ulike merder og sammenlignet de estimerte verdiene dag for dag og aggregerte resultatene for alle merdene. Resultatene viser en betydelig reduksjon i feil i biomasse-estimering, med en reduksjon på 45-62% !!! på daglig basis som vist i grafen under (beklager utropstegn, med dette er jo ganske ekstreme tall).

Det investeres betydelige summer i kameraer / sensorer for å oppnå høyere nøyaktighet på biomasse-estimering (og på lus og kvalitet / fiskehelse). Så det er det liten tvil om at det er stor etterspørsel i næringen etter større presisjon. Fordelen med modellene i Bioplan er at de kan benyttes med en gang du er aktiv i Bioplan uten mer kostnader / installasjoner / vedlikehold av nytt utstyr. Dette betyr ikke at kamera / sensorer er en dårlig investering, men at man kun gjennom bedre modellering i stor grad kan redusere avvik i prognoser.

Et annet viktig poeng er at uten bedre modeller er det vanskelig å få utnyttet potensialet nytt utstyr og bedre daglig data kan gi. Dette er en klassisk 1+1+1 = 3. Nytt utstyr alene gir deg "+1", Bioplan alene gir deg "+1", nytt utstyr med kraften i Bioplan’s prognoser gir deg enda en "+1". Bioplan analyserer data fra hver eneste merd du har, setter dette i en kontekst med all annen fisk du har i sjø og gir deg slik et bedre underlaget for dine avgjørelser.

Neste gang du skal diskutere internt om dere skal ha 10 eller 15 nye kamera/sensorer i budsjettet, vurder om dere ikke også skal sette av budsjett for å unytte disse og det dere allerede har bedre.

Som nevnt i forrige nyhetsbrev, innen utgangen av 2023 skal vi sammen med noen oppdrettere demontere at Bioplan kan levere på:

  • 2-3% høyere MTB utnyttelse
  • +1% høyere snitt tilvekst på stående beholdning
  • -1% lavere dødelighet på stående beholdning
  • +1% høyere kvalitet på slaktet fisk (superiorandel)  

Og er du "heldig" kan det være ditt selskap ;)