Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

Er magefølelsen din som produksjonsplanlegger riktig?

Erlend Torgnes

Hei!

Beklager at det har gått litt tid siden forrige nyhetsbrev. Det er hektisk hos oss i Optimeering Aqua, noe som jo er bra, men til tider utfordrende :) Denne uken skriver vi om det å ha ekspert intuisjon innen produksjonsplanlegging i oppdrett. Med ekspert intuisjon mener vi evnen til å kunne ta gode beslutninger uten en dypere / lengre analyse. Enkelt sagt, når kan du stole på magefølelsen din? Vi kommer med noen tips på hvilke situasjoner du sannsynligvis kan stole på magefølelsen din og på hvilke situasjoner du bør ta deg lengre tid til en dypere analyse. Kan man egentlig utvikle ekspert intuisjon på dette med beslutninger rundt slakt og utsett? Det høres kanskje ut som et dumt spørsmål om man kan opparbeide en "god intuisjon på produksjonsplanlegging", men det er slett ikke slik innenfor alle områder at de som blir kalt og sett på som eksperter har mer verdi eller mer rett enn «en tilfeldig person».

Innen noen områder har eksperter ekstrem stor verdi (eks. kirurgi, brannkonstabel, anestesileger), noen områder middels verdi (psykiatere, hodejegere, politiske analytikere), mens på andre områder så har de som blir sett på som eksperter ikke verdi over en "tilfeldig person på gaten" (aktive aksjeforvaltere). Tre som på hver sin måte har skrevet om eksperter er Daniel Kahneman, Michael Lewis og Nassim Taleb.Kahneman skriver her at det er tre ting som må være oppfylt for at du skal kunne bygge opp ekspert intuisjon.

  1. Det må være noe regularitet innenfor området du jobber
  2. Aksjeforvaltere velger aksjer i et volatil og uforutsigbar verden og de tre forfatterne Kahneman, Lewis og Taleb er samstemte i å beskrive aksjeforvaltere sin magefølelse: "their intuitions are useless".
  3. Oppdrett: Å kalle oppdrett i sjø en bransje/område med høy grad av regularitet blir å ta litt hardt i, men oppdrett er langt fra Lotto.  Ofte kan det være vanskelig å se sammenhenger og det er en naturlig variasjon i biologien, men det er mulig å observere mønstre / konsekvente ting som skjer år etter år så dette med regularitet kan nok si å være i hvert fall delvis oppfylt.
  4. Du må ha mulighet for å gjennomføre mye trening / mange repetisjoner.
  5. Dersom kan skal kunne bygge opp en intuisjon man kan stole på må man ha mulighet for mye trening. Man trenger ikke mye trening for å ha en magefølelse, men det er først når man har gjort noe ofte (og sett konsekvensen av det) at man kan opparbeide seg en magefølelse som er produktiv i forhold til å ta en god beslutning.  
  6. Oppdrett: Beslutninger rundt avlusning og å slakte (evt. ikke slakte) og hvilken merd å velge tas hver uke for de fleste oppdrettere, mens beslutninger rundt utsett skjer mye sjeldnere. Vilkåret om mye trening / mange repetisjoner er nok oppfylt for slakt men i mindre grad for beslutninger rundt utsett.
  7. Du må få rask tilbakemelding av god kvalitet på valgene dine
  8. For at du skal kunne lære og bygge opp en god og korrekt intuisjon må det gå kort tid mellom at du tar en beslutning og at du ser konsekvensen av den. Kanskje selvsagt, men resultatet / konsekvensen du ser må være av god kvalitet / riktig.
  9. Oppdrett: For beslutninger rundt tidlig slakt som følge av fiskehelse, prisutvikling og lus så får man typisk en rask tilbakemelding i form av slakteresultatet og at man ser prisutvikling senere. Så er denne tilbakemeldingen ufullstendig da man ikke vet hva vekst / dødelighet / kvalitetsutvikling ville vært om man ikke hadde forsert slakting. I valg mellom å slakte ulike grupper vet man heller ikke hva valg av en annen gruppe hadde gitt av resultat. Vilkåret om rask tilbakemelding kan vi kanskje si er delvis oppfylt for beslutninger rundt slakt.
  10. Oppdrett: For beslutninger rundt utsett (f.eks. tidspunkt, antall, størrelse) tar det typisk 12-18 måneder før man ser konsekvensen av valget man tok. Dermed er det vanskelig å bygge opp en god intuisjon for hva som er en god beslutninger. Det betyr ikke at det ikke er mulig å gjøre gode valg, men at det krever en dypere analyse (ikke magefølelse).        

Kan du utvikle en god/korrekt magefølelse i jobben din som produksjonsplanlegger?En av grunnene til at jeg sluttet å jobbe med langsiktig kraftmarkedsanalyse var fordi jeg opplevde det som krevende å lære og å være sikker på at jeg ble bedre. Jeg ble helt klart etter hvert (mer) en ekspert på modellering og detaljene i kraftsystemet i Norden og Nord-Europa, men gjorde det meg i bedre stand til å forutse prisen på strøm 3-5-10-15 år frem i tid? Det vet jeg dessverre ikke ettersom feedback syklusen var såpass lang. Og selv om jeg 5 år senere så prisen så er den typisk i et spesifikt år veldig påvirket av været (som har noen paralleller med oppdrett). Når det gjelder oppdrett er jeg imidlertid ikke like desillusjonert om muligheten til å bygge en ekspert intuisjon.

Som gjennomgangen av vilkårene for å opparbeide en god intuisjon over viser så finnes det i hvert fall for slaktebeslutningen mulighet til å opparbeide seg en god magefølelse. Så er det som vi beskriver litt vanskeligere å vurdere ulike alternativ og hva konsekvensen da ville blitt. Når det gjelder utsettbeslutningen så er verken dette med rask tilbakemelding og mulighet for hyppig trening i samme grad oppfylt. Hva kan du så gjøre? For håndtere disse områdene bør man gjennomføre dypere analyser og passe seg for å stole for mye på magefølelsen, selv om den kanskje er sterk. At den er sterk betyr ikke at den er riktig. Prøv å spør deg selv om vilkårene er tilstede for at skal kunne være riktig.

En måte å korte ned syklusen mellom valg og observert effekt er å bruke det som kalles "model thinking". Det vil altså si å bruke en modell av virkeligheten til å undersøke effekt av ulike resultat. Det er ikke en ufeilbarlig vei, men om man er bevisst på datakavalitet og styrkene og svakhetene i modellen du bruker (alle modeller har svakheter) så kan dette være et godt verktøy. Med gode modeller kan man da også opparbeide seg en bedre magefølelse også for beslutninger med lang tid mellom beslutningen og resultatet. Neste uke vil vi ta for oss hvordan vi har vært inspirert av dette med model thinking når vi har laget Bioplan samt forklare hvorfor en god planlegger/produksjonssjef kan være verdt sin vekt i gull (bokstavelig talt). Dersom du i mellomtiden virkelig har lyst til å gjøre et dypdykk i dette med å opparbeide ekspert intuisjon kan du lese denne artikkelen.