Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

Konsesjonsallokering

Erlend Torgnes

Et  kort  litt spisset  tema denne uken: Konsesjonsallokering og kjøp og salg av merder med (levende)  fisk.

  • Kan konsesjonsallokering være tidkrevende?
  • Kjøper du merder med fisk fra andre?
  • Selger du merder med fisk til andre?

Vi har med hjelp fra noen oppdrettere de siste ukene jobbet med at Bioplan skal kunne gi en anbefaling om konsesjonsallokering og kjøp og salg av merder med fisk.

Fredag kom vi i mål med første versjon av algoritmen og  du nå få en rapport med forslag til

  • Konsesjonsallokering per merd, dag for dag, kommende 6 måneder.
  • Forslag til kjøp/salg av merder

Rapporten kan lages basert på en plan du har laget helt selv, en plan hvor Bioplan har lagt inn forslag til slakt og utsett, eller som et resultat av en kombinasjon.

Dersom du er interessert et eksempel på en  slik rapport så send gjerne en epost til oss her for å avtale en kort prat.

Vi håndterer trolig  ikke enda alle ulike særvilkår knyttet til spesielle konsesjonstyper , men kan gi deg ene ærlig tilbakemelding på om Bioplan kan generere en fornuftig rapport gitt din konsesjonsstruktur og vilkår.

Bildet under viser en eksempelrapport (etterhvert vil vi få dette inn i Bioplan).