Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

Syv oppdrettere i gang i Bioplan, velkommen på stand F-555 og live link til Mercatus, Fishtalk og Clarify

Erlend Torgnes

Det har vært en travel sommer i Optimeering Aqua og det er nå syv oppdrettere som er oppe og går i Bioplan. I forbindelse med dette så har vi nå også fått på plass live link mot Mercatus, Fishtalk og Clarify for å sørge for at stående beholdning er riktig i Bioplan og for å kunne oppdatere de automatiske modellene i Bioplan.

Kommende uke finner du oss på stand F-555 på Aquanor. Vi har felles stand med bedriftene i Havbrukskollektivet og noen vil være der for å ta i mot henvendelser alle dagene, men dersom du ønsker en demo så har du best sjanse til å treffe på oss onsdag 25/8. Svar gjerne på denne eposten om du ønsker et møte/det er et spesielt tidspunkt som passer for deg.

Vi har ellers brukt tiden i sommer på å få på plass mulighet for full styring av pris fra dag til dag, uke til uke etc, mer funksjonalitet for styring av smoltgrupper optimeringen kan velge mellom samt mer funksjonalitet i det kortsiktige slaktevinduet.


Nytt i kortsiktig slaktevindu

Bildet under er fra et fiktivt datasett, men illustrerer tre nyheter.

  • Øverst kan man nå se MTB utnyttelse fra dag til dag slik at når man flytter på slakteblokker så kan men hele tiden se hvordan man ligger an i forhold til MTB utnyttelse
  • En varseltrekant vises nå for slakt/fiskegrupper som den automatiske modellen ikke har god nok historikk til å lage automatisk vekstmodell for
  • Den kortsiktige/lokale slakteanbefalingsalgoritmen (helt til høyre i bildet) baserer seg nå på flere faktorer og ta hensyn til prisutvikling, vekst, dødelighet, FCR og fòr-pris. Algotimen vil søke å anbefale slakt av grupper som utvikler seg dårligst i verdi (gir deg minst igjen ved at de står lengre i sjøen).

På kort sikt er noe av det vi fremover vil jobbe videre med blant annet

  • Dynamisk FCR
  • Automatisk dødelighetsmodellering
  • Rapportering og uttrekk av tidsseriedata fra Bioplan

Dersom du har noen innspill så si gjerne i fra!