Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

De 10 viktigste driverne for slakt, slakteriaktivitetsindeks og "Saurons onde øye"

Erlend Torgnes

Du lurer kanskje på hva "Saurons onde øye" har med Bioplan og en programvare for produksjonsplanlegging å gjøre? Det kommer jeg tilbake til nederst i denne ukens nyhetsbrev :)

Denne gangen tar vi for oss de viktigste driverne for slakt, en idè om å bruke brønnbåtdata for å si noe om prisutvikling og altså "Saurons onde øye", som er arbeidsnavnet vårt for en ny funksjonalitet i Bioplan for å sette slakt på en merd i en større kontekst i planen.  

De 9 viktigste driverne for slakt

For utviklingen av Bioplan generelt og slakte-“anbefalingsmotoren” i Bioplan spesielt er det viktig å ha en god oversikt over ulike drivere/årsaker til slakt og hva som inngår i slaktebeslutningen. Under er en liste, ikke i prioritert rekkefølge, som vi jobber ut i fra i dag når vi jobber med Bioplan (dersom du er enig/uenig/mener noe mangler, så si gjerne i fra).  

 1. Lokalitet/selskap/MTB
  Man ligger nært taket på lokalitet/selskap MTB og må slakte for å unngå å gå over
 2. Lusesituasjonen
  Avlusning leder ikke til vedvarende lusetall under tiltaksgrenser og/eller forverret/dårlig helsetilstand og man må slakte ut fisken
 3. Appettit/tilvekst for en fiskegruppe er vedvarende dårlig over tid
  Tilvekst for en gruppe er svak/dårlig og denne fiskegruppen "opptar plass/biomasse" som andre fiskegrupper kunne hatt god påvekst på
 4. Dødelighet
  Forøket dødelighet kan være en grunn til å slakte en gruppe som følge av en økonomisk eller velferdsmessig vurdering
 5. Fiskehelsestatus
  Selv uten dårlig vekst og høy dødelighet kan fiskehelsestatus i seg selv være en driver for slakt pga velferdsmessige vurderinger eller for å unngå stor grad av nedgradering (f. eks. ved ingen tegn på bedring som følge av vintersårproblematikk)
 6. Prisutvikling
  Om prisen er god denne uken/forventet å falle fremover kan det være gunstig å slakte denne uken/tidligere enn ellers.
 7. Kontraktsvolum
  Om man har kontrakt på å levere fisk må man noen ganger slakte fisk tidligere enn man ellers ville (om man ikke får tak i den samme fisken i markedet og/eller man ønsker å opprettholde en god relasjon til kunden)
 8. Brakklegging
  Felles brakklegging eller ny smolt som skal ut på lokaliteten kan i noen tilfeller gjør at man må slakte tidligere
 9. Vær
  Vær og i hovedsak vind kan i perioder gjøre det nødvendig å replanlegge slakt kommende 1-2 uker, enten ved at man slakter ut før for være i forkant av dårlig vær/høyere risiko for rømming (ved særdeles dårlig vær) eller at man må utsette slakt.

Aktivitetsindeks på ulike slakteri i Norge som indikator for prisutvikling?

Med offentlige tilgjengelige data i dag på brønnbåttrafikk kan man si noe om aktivitet/slaktevolum ved ulike slakteri i Norge. Om det er lite/ingen aktivitet ved et eller flere av de større slakteriene i Norge vil slaktevolumet trolig være lavere førstkommende kommende dager/uker og da pris være høyere, alt annet ellers likt. Om man lagde en aktivitetsindeks denne trafikken, ville det vært interessant? Dette er noe vi vil jobbe mer med fremover og se om vi kan finne sammenheng mellom slakteriaktivitet og prisutvikling

"Saurons onde øye" og slakt i en større kontekst

Den korte filmsnutten under viser slakteblokkoppsettet i Bioplan og et øye-ikon som av vår utvikler Juan ble døpt "the evil eye of sauron". Dette gir det muligheten til å se hvordan man kan se et slakt i det korte slaktevinduet i en større kontekst med hva som skjer senere av slakt/hendelser i denne merden og også hva som skjer med biomasseutviklingen på samme lokalitet.