Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
15
min read

'Drag and dropp' av slakt med blokkfremstilling av slakt fargekodet etter fiskgruppens utvikling

Erlend Torgnes

Takk for alle tilbakemeldingene vi fikk etter forrige nyhetsbrev. Vi setter stor pris på disse for å justere oss inn på et godt format.

I dette nyhetsbrevet tar vi for oss korttidsplanlegging og et forslag til hvordan man kan forenkle dette.

Refleksjon / påstand: Det kan ofte være begrenset tid til “økonomisk optimalisering” på kort sikt, da gjennomføring/ operasjonalisering av planen og håndtering av endringer/hendelser tar mye tid

Ved planlegging neste 1-4 uker går mye tid til

  1. Koordinering rundt praktisk gjennomføring som å tilpasse slakt til brønnbåt og slakterikapasitet
  2. Vurderinger rundt å omprioritere slakt som følge av fiskehelstestatus/vurdering av negativ biologisk utvikling på enkelte fiskegrupper.
  3. Vurderinger av endring av slaktesekvens etter hva som er økonomisk optimalt (dels overlappende med punkt 2)

Dette varierer mye fra selskap til selskap (og uke til uke), men vår påstand at mange opplever at det ofte kan bli litt lite tid til punkt 3. Er du uenig? Kommenter gjerne i spørreundersøkelsen nederst.

Kan “drag and drop” blokkfremstilling av slakt bidra til å forenkle kortsiktig slakteplanlegging?

I bildet under er hvert slakt presentert som en blokk med nøkkelinformasjon om fiskegruppen og planlagt slakt. Blokkene kan stables oppå hverandre, flyttes mellom dager/uker, splittes eller samles. Vil tror dette vil kunne være et hjelpemiddel i kortsiktig planlegging.

Den stiplede linjen som går over blokkene midt på skjermen er et eksempel på nødvendig slaktevolum en gitt dag/uke. Hva som er nødvendig slaktevolum kan være beregnet basert på

  • Grense satt av bruker for hvor mange tonn man generelt vil slakte hver dag/uke
  • Automatisk beregnet basert på hva man må slakte for å ligger under MTB/ulike MTB grenser

Nøkkelinformasjon summeres og presenteres på dag og ukesnivå slik at en kan f.eks fortløpende se planlagt slaktet biomasse en gitt dag eller uke.


Fargekoding av slakteblokker basert på fiskgruppens status/utvikling/prestasjon?

Bildet under illustrerer et fargekodesystem for alle blokkene hvor farge settes basert på relativ forventet prestasjon. En merd med større tilvekst enn gjennomsnittet vil være farget grønn og en med lavere farget rød. Slik kan en lettere se hvilke merder som bør slaktes ut først og hvilke som man bør la fortsette å vokse.

Ting vi lurer på...

  • Vil blokkplanlegging/redigering kunne fungere for bedre å håndtere kortsiktige planlegging/justering av plan? hvilken funksjonalitet mangler i så fall?
  • Vil et fargekodesystem for forventet relativ prestasjon hjelpe med kortsiktig slaktedisposisjoner eller vil det uavhengig av hjelpemidler fokuseres på gjennomføring av planlagte slakt?
  • Hvilke nøkkelparametere anser du som viktigst å forholde seg til ved korttidsplanlegging? (slaktekapasitet, brønnbåtkapasitet, selskaps MTB, lokalitets MTB, lusetall, siste 14 dager dødelighet, siste 30 dagers vekst, værmelding, produksjonsmål).
  • Om du har mulighet så svar gjerne kort her