Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
15
min read

Fra 20 000 tonn til 410 000 tonn i Bioplan på et år

Erlend Torgnes

Slutten av 2022 ble såpass travel at det etter hvert ble lite nyhetsbrev. Vi starter derfor 2023 med statusoppdatering:

 • Hvor er vi?
 • Hvor skal vi?

Fra 20 000 tonn til 410 000 tonn i Bioplan på et år

Grafen under viser akkumulert aktivitet fra brukere i Bioplan uke for uke fra uke 20 (mai) 2022 til nå i starten av februar.

På et år har vi gått fra at planer for selskap med totalt slaktevolum på 20k tonn planlegges in Bioplan til at dette har nådd 410k tonn. Interessen har vært såpass stor at frem til høsten i år så vil ha veldig begrenset med mulighet til å onboarde nye kunder andre enn de vi nå er i aktiv dialog med. Dette innebærer også at roadmap for 2023 begynner å bli låst da vi (naurlig nok) prioriterer eksisterende betalende kunder. Så, hvordan ser vår roadmap for 2023 ut?  

Bedre data på vekst og kvalitet - mer presis anbefalinger

Fremveksten av ny sensorikk og nye (biomasse / luse / kvalitets) kamera for å overvåke fiskens miljø og fiskens utvikling setter man i posisjon til å kunne behandle hver merd mer som en unik fiskegruppe med en unik utvikling. I 2023 vil vi kombinere høykvalitetsdata man typisk har for enkeltmerder med data man har for alle merder (som utforing, dødelighet og lusetall). Dette setter Bioplan i stand til å være enda sikrere på slakteanbefalinger for å treffe på behov fra salg/marked og at man driver videre på fisken som har den mest positive utviklingen. For hver uke som går vil Bioplan dytte deg i retning av å ta beslutninger som ved utgangen av uken setter deg i litt bedre posisjon til å drive godt videre gjennom høyere tilvekst, lavere dødelighet, og mindre negativ kvalitetsutvikling.

Benchmarking: ROI på 5200% bedre planlegging!

Høsten 2022 utviklet vi en metodikk for å benchmarke Bioplan's (kortsiktige) beslutninger og verifiserte metodikken med en oppdretter. I løpet av 2023 vil vi gjennomføre denne benchmarkingen med noen få utvalgte selskap, med et mål om å sannsynliggjøre en ROI på 5200%. Brutt ned på de ulike komponentene fordeler dette seg slik:

 • 2-3% høyere MTB utnyttelse
 • +1% høyere snitt tilvekst på stående beholdning
 • -1% lavere dødelighet på stående beholdning
 • +1% høyere kvalitet på slaktet fisk (superiorandel)  

Hvorfor er benchmarking så viktig for oss? For å få veldig konkrete tall på verdien av bedre planlegging og verktøy for planlegging. Mindre synsing og mer fakta. Om man kan få +5 eller +50 MNOK igjen for bedre beslutninger gjør noe med oppmerksomheten rundt planlegging og verktøy for det i en organisasjon. For å illustrere dette og sette effekten av Bioplan på spissen. Om man eksempelvis er en oppdretter med 20k årlig sløyd slaktevolum og fortsetter med tradisjonell planlegging (uten Bioplan) så vil man over 12 mnd kunne tape:

 • 35 MNOK i EBIT pga av lavere MTB utnyttelse
 • 6 MNOK i EBIT pga tregere snitt tilvekst
 • 7 MNOK i EBIT pga høyere dødelighet
 • 4 MNOK i EBIT pga lavere SUP andel på slaktet fisk
 • Totalt 52 MNOK i lavere EBIT mot hva man kunne hatt

Så vil disse tallene naturlig variere fra oppdretter til oppdretter avhengig av hva utgangspunkt man har.

Mer visualisering, mer integrasjon, mindre Excel

Excel er et fantastisk verktøy som jeg bruker så godt som hver dag. Det er et utrolig tilpasningsdyktig verktøy man fort kommer i gang med, det er transparent og lar deg lett legge til ny funksjonalitet. I tillegg koster deg så godt som ingenting. Vi har derfor lagt til rette for at det meste av dataene i Bioplan lar seg eksportere til Excel. Likevel, jeg har erfart at Excel har noen svakheter:

 • Det kan være et "tidshull" med oppdatering av data og validering av at tall er riktig
 • I filer jeg bruker ofte har jeg erfart at man kan dra med seg feil over måneder eller år før man oppdaget feilen i en formel eller en referanse (ofte også fordi det er ingen andre som er "ekspertbruker" på Excelarket ditt og kan hjelpe deg å oppdage feil)
 • Om man sender ut Excel ark med tall og ting endrer seg og man så sender ut nye versjoner så kan det være krevende for mottakere holde orden på "siste versjon" og for sender å være sikker på at mottaker har sett "siste versjon".

I 2023 vil vi derfor jobbe mer med å legge til rette for at Bioplan blir en kilde for data ikke bare for planleggere, men også alle de som er avhengig av tall fra produksjonsplanen, enten dette er salg, slakteri, ledelse, lokalitetsleder eller andre. Dette enten gjennom Bioplan's api direkte inn i andre programvare eller i form av visualisering av publiserte planer og resultatet fra de i Bioplan hvor man enkelt ser hva som har endret seg og når. Vi skal ikke bygge PowerBI i Bioplan, men man skal ikke måtte hente alle tall til PowerBI for å ha en grunnleggende forståelse av en plan heller.