Newsletter
|
Mar 7, 2023
|
min read

Prisen er over 90 NOK/kg. Bør du slakte mer?

Erlend Torgnes

Fredag meldte iLaks at prisen ligger rundt 93 NOK/kg. Med så høye priser kommer fort spørsmålet om man bør slakte ekstra for å utnytte de gode prisene.

Prisen er høy, men vil den stupe?

Om man tror prisen vil holde seg på 93 kroner så bør man jo selvfølgelig ikke forsere utslakting. Og selv om dette prisnivået er veldig høyt, er det ting som tyder på at prisene kanskje kan holde seg høye en stund:

  • Normalt sett er temperaturen i sjø enda nedadgående et par uker til (tradisjonelt frem til uke 9-10)
  • Det er "lite" fisk i sjøen (-3% inngående i 2022 vs 2021), spesielt av 20G (-8% biomasse vs 19G inn i start 2021)

Likevel, at prisen etterhvert skal ned er en rimelig antakelse. Så er det jo da et spørsmål om hvor fort og hvor mye. Og dette gjør spørsmålet om man skal slakte mer relevant. Om man i utgangspunktet skal slakte om to uker, men prisen faller 20 NOK/kg så vil selv ikke tilveksten til en sommer-yr ørret gjør det lønnsomt å vente.

Hvor fort går vekten opp og hvor fort går prisen ned?

Svaret kommer selvsagt an på en rekke faktorer. De to viktigste er kanskje

  • Forventet vekst
  • Prisutvikling

Om man bare ser disse to faktorene opp mot hverandre vil man komme til et svar på "riktig banehalvdel", men det er ikke nok.Om prisen faller fra 93NOK/kg - 80NOK/kg (14%)  så er det ikke nok med 14% vekst (f.eks. 40 dager tilvekst med 0.3% tilvekst per dag) da man skal betale fòr for denne tilvekst, samt at man vil ha noe dødelighet. For å svare på dette spørsmålet laget vi den lille "kalkulatoren" du ser i bildet under, og som du kan nå på linken her. Dette gjorde vi da svaret på spørsmålet er veldig avhengig av hva du tror om prisutvikling og hva daglig tilvekst er for en gitt fiskegruppe.  https://bit.ly/3sWzUBJ

Case 1: Lakseoppdretter i nord

Har man produksjonen sin langt i nord og en daglig tilvekst på 0,25% per dag og man tror prisen faller fra 80 - 75 NOK/kg så må man ha 33 dager med tilvekst for å komme i pluss på å vente med å slakte.

Case 2: Ørretoppdretter i sør

Har man ørret, produksjonen sin i sør og en daglig tilvekst på 0,45% per dag trenger man bare 18 dager for å komme i pluss på å vente med å slakte med tilsvarende prisfall.

Man burde egentlig vurdere alle fiskegrupper av slakteklar størrelse

Etter å ha laget kalkulatoren innså vi at man egentlig burde gjøre en vurdering (løpende) av samtlige grupper man har i sjø av "slakteklar størrelse", og gjøre en individuell vurdering av forventet tilvekst til hver gruppe, forventet dødelighet og prisutvikling. Om forventet prisnedgang gjør at man vil sitte igjen med mindre ved å slakte på forventet tidspunkt senere heller enn nå, burde man slakte "så mye som mulig" av denne fiskegruppen / merden. Så er det jo slik at brønnbåt, slakteri +++ legger begrensninger på hva man kan få til.

Hva med Bioplan til å svare på dette?

Nå er det ikke noe mål i seg selv å bruke Bioplan til alt, men akkurat dette kan Bioplan brukes til å løpende vurdere.Da vi kjørte Bioplan på en oppdretter sitt datasett, la inn prisnedgang basert på dagens nivå og Fishpool forward kurven (ned mot 68 NOK/kg i juni) så vi at Bioplan prioriterte å slakte ut noen av gruppene som hadde dårligst tilvekst nå, selv om denne oppdretteren hadde noe plass opp mot MTB taket (slik at man egentlig ikke trengte å slakte noe akkurat nå). Deretter valgte Bioplan å holde lengre på de andre gruppene, selv om den hadde slaktekapasitet til å ta ut mer.

Så hva er fasiten?

Vel det kommer helt an på din unike situasjon, og dine unike fiskegrupper sin vekst og dødelighet (og hva du tror om prisutvikling). Det er helt klart at å slakte mer nå er gunstig i noen situasjoner, men ikke i alle. Et tilleggsmoment er også at om "alle" slakter mer, så vil jo også prisen falle pga av det økte tilbudet. Det beste man kan gjøre er å løpende gjøre vurderinger i et fallende marked. Samtidig er det som nevnt i introen ikke sikker prisen faller med det første. Den som lever får se :)